Magyarországi Ruszin Tudományos Intézet

A mai ruszin nép mintegy tucat etnikum ötvözeteként jött létre

Sok magyar történész a múltban és jelenleg azt a koncepciót támogatta, illetve támogatja, hogy a ruszinok beszivárgása a történelmi Magyarország területére csak a tatárjárás után kezdődött a XIII: század második felében és a XVIII. századig tartott. A magam részéről úgy vélem, hogy a honfoglaló magyarok azon a területen, amely ma Kárpátaljához tartozik, már találkoztak ott élő szlávokkal, akik több mint valószínű fehér horvátok és fehér szerbek voltak, a mai horvátok, illetve szerbek ősei. Hiszen amikor a VI-VII. században a fehér horvátok, illetve fehér szerbek nagyobb része az avarok nyomására kénytelen volt a Kárpát-medencei őshazából délebbre vándorolni a Balkán-félsziget térségébe, kisebb részük mégis a Kárpát-medencében maradt, így egyebek között azon a Sterületen, amely ma Kárpátalja és Kelet-Szlovákia néven szerepel. Ezt támasztják alá egyes krónikák is. Laborc fejedelem is minden valószínűség szerint fehér horvát volt, a nagymorvai fejedelem vazalusa. Nos, az említett fehér horvátok, illetve fehér szerbek voltak a mai kárpátaljai ruszinok legrégibb szláv ősei.
Tekintettel arra, hogy a honfoglaló magyarok találkoztak itt még Zalán bolgár vezérrel is, feltételezhető bizonyos létszámú bolgárok jelenléte is, annál is inkább, mert a Nagybolgár állam északi csücske akkor benyúlt a mai Kárpátalja területére.
Azt, hogy a fehér horvátok voltak a ruszinok ősei, egyébként ma már nem tagadják egyes ukrán történészek sem (pl. Penyák Sz. I., Balahuri E. A.). Igaz az ukrán történészek egy része úgy véli, hogy a fehér horvátok keletszlávok voltak, amire viszont nincs semmi bizonyíték. Más kérdés, hogy az őshazában a fehér horvátok általában a kelet-szlávok nyugati szomszédai voltak, még ha részt is vettek Oleg kijevi fejedelem Bizánc elleni hadjáratában, amire olyan nagy előszeretettel hivatkoznak az ukrán történészek. Az ilyen hadjáratokban ugyanis nemcsak a kelet-szlávok, hanem mint szövetségesek más szlávok, varégok, sőt még különboző török népek is részt vettek. Nos, a fehér horvátok több mint valószínű vagy nyugat-szlávok, vagy köztes szlávok voltak a nyugat-szlávok és a kelet-szlávok érintkezési zónájában. Mint ilyenek, nemcsak a mai ruszinok legrégebbi szláv ősei voltak, hanem egy részük, amely az időszámításunk utáni első évezred második felében a mai ukrajnai Galícia területén élt, részt vett sok más etnikummal (óorosz, lengyel, litván, vlah, kun, avar, besenyő, kazár, tatár stb.) együtt a mai ukrán etnikum sok évszázados formálásában és kialakításában.
A mai ruszin etnikum kialakulása pedig egészen más úton ment végbe több mint ezer év alatt a kárpát-medencei olvasztótégelyben: a legrégibb szláv ősök – mint már említettem –fehér horvátok voltak, rajtuk kívül ezt a szerepet betöltötték még a fehér szerbek, akik a fehér horvátok nyugati szomszédai voltak. A későbbiek során a ruszin etnikum formálásában még meg kell említeni az avarok, a bolgárok, óoroszok, vlahok, szlovákok, lengyelek, litvánok, ukránok, magyarok, németek stb. szerepét is. Tehát a mai ruszinok nem kizárólag csak óorosz, illetve ukrán származásúak, amint azt állítják az orosz, illetve ukrán történészek, hanem egy külön közép-szláv köztes etnikumot képeznek, amely a nyugat-szlávok, kelet-szlávok és dél-szlávok érintkezési zónájában jött létre. Mint ilyenek a mai ruszinok sajátos történelemmel, kultúrával, nyelvvel, tradíciókkal, identitástudattal rendelkeznek és sok mindent magukba szívtak azon etnikumok tulajdonságaiból, vonásaiból, jellemzőiből, szokásaiból stb., amelyek részt vettek a ruszinok kialakulásában. Nagyon fontos még hangsúlyozni, hogy a ruszinok fő szálláshelye, a mai Kárpátalja a történelem során soha nem tartozott a Kijevi Rusz fejedelemséghez, amint azt az orosz, illetve ukrán történészek állítják, nyilvánvalóan politikai manipulációs szándékkal, hogy ezzel is alátámaszthassák Kárpátalja második világháború utáni szovjet bekebelezésének állítólagos jogosságát. Ezzel szemben történelmi tény, hogy ez a terület több mint ezer évig a történelmi Magyarország szerves része volt és a történelmi Magyarországon a ruszinokat nem ukránként, hanem külön szláv etnikumként kezelték.

Popovics Tibor Miklós

Miskolc-Görömbölyi Rákóczi szobor

 

© 2010-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc - Impresszum
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges
A honlap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült