Főoldal / HÍREK

  EMLÉKÜNNEPSÉG II. Rákóczi Ferenc születésnapjának évfordulóján Görömbölyön
2018. március 27

A Rákóczi Szövetség szervezésében 2018. március 27-én 16.30 órakor II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem születésnapjának évfordulóján a Rákóczi szobornál ünnepi műsorral emlékeztek a nagyságos vezérlő fejedelemre. Az emlékünnepségen közreműködtek: a Görömbölyi Zengedezők, Dr. Rózsa György főlevéltáros, Asztalos Júlianna, Galambvári Péter parókus, majd az emlékezők a Rákóczi szobor talapzatán köszorúkat helyeztek el.

 MEGHÍVÓ RÁKÓCZI EMLÉKÜNNEPSÉGRE
2018. március 26.

A Rákóczi Szövetség Görömbölyi Szervezete
2018. március 27-én délután 16.30 órakor a
görömbölyi Rákóczi szobornál megemlékezést tart a
nagyságos fejedelem születésének 342 évfordulójára,
melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.

 MÁRCIUS 15-i ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
2018. március 15.

2018. március 15-én 16 órától az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170-ik évfordulója alkalmából Ökumenikus Istentiszteletet tartottak a Görömbölyi Görög Katolikus templomban a történelmi egyházak helyi képviselői:

  • Galambvári Péter görög katolikus parókus
  • Tóth István római katolikus plébános, érseki tanácsos
  • Kereszturi Csaba- református lelkipásztor.

Az ökumenikus Istentiszteletet követően az ünnepi menet a Kopjafához vonult.
Az ünneplőket Dr Kissné Korompai Beáta, a Görömbölyi Művelődési Ház vezetője köszöntötte.

Koszorút helyeztek el a Kopjafánál:
- Görömbölyi Történelmi Egyházak Képviselői
- Görömbölyi Polgárőrség
- Görömbölyi Kulturális Egyesület
- Görömbölyi Általános Iskola
- Görömbölyi Borbarátok Egyesülete
- Fény Egyesület
- Görömbölyi Ruszinok
Az ünnepség zárásaként az ünneplők közösen elénekelték a SZÓZATOT.

 RUSZIN NAP GYÖNGYÖSÖN 2017.09.02.
2017. szeptember 02.

A Gyöngyösi Ruszin Önkormányzat Farkas János elnök vezetésével egy emlékezetes Ruszin Napot szervezett és bonyolított le 2017. szeptember másodikán Gyöngyösön a Művelődési Központban, illetve a Rákóczi szobornál.

A Ruszin Napot Kedyk Anna családjának autentikus népművészeti kiállítása nyitotta meg, melyet ruszin ételkóstolás követett.
II. Rákóczi Ferenc szobránál tartott ünnepi megemlékezésen Báryné Dr. Gál Edit történész mondott ünnepi beszédet. A Rákóczi ünnepségen a császlóci „Csicsergő Csajok” és a vajdasági Múzsai Népi Zenekar működött közre, emlékezetessé téve a közös ruszin ünnepséget. Számos magyarországi településről, így többek között Miskolcról, Budapestről, Komlóskáról stb. vettek részt ruszin identitástudatú vendégek az ünnepségen.
A kulturális műsorban a „Gyöngyök” Mátra Művelődési Központban fellépett többek között Kedyk Magdolna és ifj. Kedyk Anna Nagyszőlősről, a "Csicsergő Csajok" nevű népdalkör is a kárpátaljai Császlócról, a Mátra Nyugdíjas Egylet „Acélhang” népdalkórusa, valamint a Múzsai Hagyományőrző Zenekar a Délvidékről. Ez utóbbi népzenekar húzta a talpalávalót a kulturális műsor követő estebéd után a résztvevőknek. Természetesen az est közös ruszin-magyar énekléssel és barátsággal zárult.
Vivát a szervezőknek a színvonalas programmért, a ruszin hagyományőrzésért.
Viszontlátásra és köszönettel:

RUKISÖSZ vezetősége

  EMLÉKÜNNEPSÉG II. Rákóczi Ferenc születésnapjának évfordulóján Görömbölyön
2017. március 27

A Rákóczi Szövetség szervezésében 2017. március 27-én 17 órakor II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem születésnapjának évfordulóján a Rákóczi szobornál koszorúzással, a GÖRÖMBÖLYI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN pedig Lezsák Miklós magángyűjteményének kiállításával emlékeztek a nagyságos vezérlő fejedelemre. A Rákóczi szobornál Brogli Bálint köszöntötte az emlékezőket. Az emlékünnepségen közreműködtek: Asztalos Júlianna vers, Galambvári Péter parókus, Görömbölyi Zengedezők, Rózsa György főlevéltáros, Ujaczki Tibor vers. Rákóczi szobor talapzatán köszorút helyezett el: Görömbölyi Kulturális Egyesület, Koós Károly Rákóczi Szövetség Ifjúsági Tagozat, Görömbölyi Borbarátok Egyesülete, Fény Egyesület, Görömbölyi Általános Iskola, Miskolc Városi Rákóczi Szövetség. Görömbölyiek. Az emlékünnepség a Görömbölyi Művelődési Házban folytatódott, ahol Brogli Bálint Lezsák Miklós magángyűjteményét mutatta be, majd a kiállítást megnyitotta. A nagyságos fejedelemre Rózsa György emlékezett. A megnyitó Bárdos-Simon Katalin dalaival zárult.A kiállítás két hétig látogatható.

 II. Rákóczi Ferenc születésnapjának évfordulója
2017. március 24


A Rákóczi Szövetség szervezésében 2017. március 27-én 17 órakor
II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem születésnapjának évfordulóján koszorúzás lesz Görömbölyön a Rákóczi szoborná
l. 17.30 órakor a GÖRÖMBÖLYI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN Lezsák Miklós magángyűjteményének kiállítását nyitják meg, mely bemutatja Rákóczi életútját Borsitól Rodostón át Kassáig. A Görömbölyi Rákóczi Szövetség támogatásával a kiállítás két hétig látogatható.

 Ruszin zarándoklat a sajópálfalai kegyképhez 2017. 02. 14. 2017. március 8.

2017. 02. 14-én a miskolc-görömbölyi görög katolikus hívők lelkes csoportja - köztük helyi, ruszin identitású emberek - a parókusuk vezetésével zarándoklaton vettek részt Sajópálfalán. A zarándoklat célja a sajópálfalai görög katolikus templomban található Szűz Mária kegykép 300 évvel ezelőtti (1717.január-február) könnyezésével kapcsolatos vallásos áhitat és hálaadás volt. A zarándoklaton résztvevők és a helybeli hívők a kegykép előtt elénekelték a Legszentebb Istenszülő Szűz Máriához szóló, XII ikoszból és XII kontákból álló Akathisztosz Himnuszt. Emlékezetes és lélekemelő, ruszin identitást erősítő vallási esemény részesei lehettünk. Hála Istennek:

Dr. Ujaczki Tibor
RUKISÖSZ elnöke

 "Akathisztosz Himnusz részlet"
2017. március 8.

VII: ikosz
Új teremtményt mutatott föl a Teremtő nekünk,
kik általa vagyunk, midőn természetfölötti módon
megjelent és megőrizte Szülőjének tisztaságát,
amint volt, szeplőtelenül, hogy látva e csodát,
énekeljük:

Üdvözlégy hervadhatatlanság virága;
üdvözlégy, önmérséklet koronája;
üdvözlégy, ki felragyogtattad a feltámadás jelét;
üdvözlégy, angyali élet példája!


Üdvözlégy, fényes termékenységű fa, melyről a hívek táplálkoznak;
üdvözlégy, áldott árnyékot adó lombos fa, mely sokakat betakar;
üdvözlégy, mert méhedben hordoztad azt, ki a fogságban levőket kiszabadítja;
üdvözlégy, mert a tévelygők tanítóját szülted!


Üdvözlégy, mert az igazságos Bírót megengeszteled;
üdvözlégy, mert sok bűnösnek megbocsátást szerzel;
üdvözlégy remény fogyottak öltözete;
üdvözlégy, szeretet, mely minden vágyat legyőz!


Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen Jegyese!


VII. konták

Különös születést látván, emeljük a mennyeiekhez elménket,
és különítsük el magunkat a világtól, mert a Magasságbeli
azért jelent meg a földön, mint alázatos ember, hogy a magasságba
vonzzon minket, kik neki énekeljük:

Alleluja, alleluja, alleluja!

 Ruszinok és barátaik a VII. Görömbölyi Forraltbor és Tepertő Napon - 2017. január 21.).
2017. január 21.

Kocsis László a Fény Egyesület és egyúttal a RUKISÖSZ Egyesület tagja átveszi a forraltbor verseny különdíját. Képes beszámoló a képgalériában

Dr. Ujaczki Tibor
RUKISÖSZ elnök

 Gyöngyösi Ruszin Nap 2016. szeptember 3.
2016. szeptember 3.

A magyarországi ruszin kisebbség magas színvonalú és kiemelkedő jelentőségű rendezvényét tartotta meg a Gyöngyösi Ruszin Önkormányzat 2016. szeptember 3-án. Az egész napos rendezvényen a ruszin kisebbségi összefogás minta példája valósult meg a gyöngyösi ruszinok kiváló és áldozatos szervezőmunkájának eredményeként. Jó volt ruszinnak lenni az ünnepség napján és az arra való emlékezés során a későbbiekben is.
Képes beszámoló mellékelve a képgalériában.


Gratuláció és köszönet a gyöngyösi ruszin testvéreknek, csak így tovább!

Dr. Ujaczki Tibor
RUKISÖSZ elnöke

 Kárpátaljai ruszin vendégek Ungvárról

MTI Fotó: Kallos Bea

 "VÍZKERESZT ÜNNEPE"

MTI Fotó: Kallos Bea

"Vízkereszt ünnepe, görögkatolikus liturgia, hagyományos püspöki vízszentelés a Dunán, örvendezzünk."

RUKISÖSZ Egyesület


 RUSZIN NAP GYÖNGYÖSÖN 2015.09.05.

A Gyöngyösi Ruszin Önkormányzat Farkas János elnök vezetésével egy emlékezetes Ruszin Napot szervezett és bonyolított le a közelmúltban Gyöngyösön a Művelődési Központban, illetve a Rákóczi szobornál.
A Ruszin Napot Kedyk Anna autentikus népművészeti kiállítása nyitotta meg, melyet ruszin ételkóstolás követett. A kulturális műsorban Kedyk Anna ruszin dalkörén kívül fellépett még többek között a "Csicsergő csajok" nevű népdalkör is a kárpátaljai Császlócról, valamint a Múzsai Hagyományőrző Zenekar a Délvidékről. Ez utóbbi népzenekar húzta a talpalávalót a kulturális műsort követő estebéd után a résztvevőknek. Természetesen az est közös ruszin-magyar énekléssel és barátsággal zárult.
Köszönet a szervezőknek a színvonalas programmért, a ruszin hagyományőrzésért.
Egyszerűen, kurucosan: Vivát, vivát, vivát!

RUKISÖSZ vezetősége


 F I G Y E L E M !

A Görömbölyi Kuruc Nap technikai okok miatt elmarad.
Szervezők


 VI. Görömbölyi Kuruc Vigasság 2015. május 30.
2015.május 13.

VI. Görömbölyi Kuruc Vigasság 2015. május 30-án (szombaton) a
MISKOLC-GÖRÖMBÖLYI PINCESORON!

Főzőverseny és egy kis kurucos vigasság!


 Pro Minoritate díjat kapott a RUKISÖSZ
Közhasznú Egyesület

2015. május 12.

A város napját ünnepelte Miskolc 2015. május 11-én. A hagyományoknak megfelelően ünnepi közgyűlési ülésen adták át Miskolc kitüntető címeit a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol Pro Minoritate díjat kapott a RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület, mely példaértékű tevékenységet végez a ruszin nyelv és kultúra ápolásában, a város más nemzetiségi szervezeteivel való jó együttműködés építésében és a kuruc hagyományok ápolásában.
A díjat Dr. Ujaczki Tibor
az egyesület elnöke vette át.
Fotó: Kozma István Forrás: boon.hu

2015. évi Húsvéti Ruszin Pászkaszentelés - Budapest Rózsák - tere, görög katolikus templom
2015. április 20.
Képriport a Fővárosi Ruszin Önkormányzat tagjainak húsvéti pászkaszenteléséről.
Háttérben: Simicskó István (sportért felelős államtitkár)

 RÁKÓCZI EMLÉKÜNNEPSÉG MISKOLC-GÖRÖMBÖLYÖN
2015. március 27.

Az elmúlt évek hagyományait követve az idén is a Nagyságos Vezérlő Fejedelem születésnapjának 339. évfordulójának emlékére megemlékezésre és koszorúzásra került sor Miskolc-Görömbölyön a Rákóczi szobornál. A görömbölyi iskolánál gyülekeztek az emlékezők, innen lovashuszárokkal vonultak fel a Rákóczi szoborhoz, ahol közösen idézték meg az erdélyi fejedelem emlékét, rövid kulturális programot követően koszorút helyeztek el a szobor talapzatán.

 RÁKÓCZI EMLÉKÜNNEPSÉG
2015. március 27.

2015. március 27-én 15 óra 30 kezdettel a Nagyságos Vezérlő Fejedelem születésnapjának 339. évfordulóján Rákóczi Emlékünnepség lesz a Miskolc-Görömbölyön a Rákóczi szobornál. A rendezvény szervezője a Rákóczi Szövetség Miskolc-Görömbölyi Szervezete és a RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület, támogatója Nehéz Károly önkormányzati képviselő.

 "SÜRGŐS" RUSZIN ÖSSZEFOGÁS!
2015. február 20.

Vért és imát kérünk!
Tóth Zsuzsa a komlóskai óvodánk óvónője 2015.02.11-én a munkahelyére tartott, amikor a 37-es főúton frontális ütközés következtében súlyos balesetet szenvedett. Több mint egy hete élet-halál kötött van. Mesterségesen altatásban tartják, sok műtéten esett át, de még számos műtétre van szüksége.
Zsuzsa testvérétől kaptuk az alábbi kérést, hogy a Zsuzsának vérre van szüksége.
Az irányított véradásnál ezeket az adatokat kérik a formanyomtatványon:
A kedvezményezett beteg azonosító adatai:
Neve: Tóth Zsuzsa Tímea

Születési ideje: 1988. 07. 12.
TAJ száma: 090 824 168
Vércsoport: 0 +

A beteg ellátó egészségügyi intézmény adatai:
Intézmény Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház
Város: Miskolc
Osztály/részleg: Központi Intenzív osztály
Kérem, akinek van rá lehetősége az ország bármely részén szíveskedjen segíteni. Ma már többen is voltunk vért adni, valamint 02.20-án Szerencsen, 02.26-án Sátoraljaújhelyen és 03.05-én Komlóskán lesz véradás.
A Komlóskáért Alapítvány bankszámla száma: 11734169-20006998,
ide fogadjuk a pénzbeni felajánlásokat is. Kérjük, a közleményben megjelölni, hogy "Zsuzsának" szánják a felajánlásukat.
Kérem, hogy imádkozzanak érte!

Köteles László - Komlóska polgármestere
RUKISÖSZ
Közhasznú Egyesület

forrás, további részletek: http://www.komloska.hu


 In memoriam PRINCZ ISTVÁN

In memoriam Princz István

A gyász torokszorító érzésével, a hirtelen ránk szakadt veszteség tehetetlen fájdalmával búcsúztunk el Princz Istvántól, akit oly váratlanul, 62 éves korában, pár nappal a 2014. év végi karácsonyi gyertyák felragyogása előtt váratlanul elragadott tőlünk a halál.

Lehajtott fővel, emlékét felidézve gondolunk rá, hisz alig pár napja, hogy még ránk köszönt az utcán és váltottunk vele pár szót, miközben elmesélt egy történetet, vagy éppen elmondta, mit tervez a jövőben. Személyében szervesen összefonódott a magyar-ruszin közös múlt és jelen, valamint az elképzelt szebb jövendő.

Elmentél István, sír fel bennünk a tehetetlen fájdalom, és most itt vagyunk, hogy emlékezzünk rád, és örökre elbúcsúzzunk tőled, legalábbis a földi valódtól. Sokan ismerték és baráti mosollyal fogadták személyedet, mert életszereteted, örök optimizmusod, nyíltszívűséged rokonszenvet és barátságot ébresztett mindenkiben. Méltán rászolgáltál a Nagyságos Fejedelem által ránk sütött bélyegre, valóban a „gens fidelissima et carissima” közöttünk élő jelen kori képviselője voltál.

Röviden egy kis visszapillantás a múltba, hogy azok is el tudjanak helyezni az örök ruszin-magyar együttlét memoárjában, akik esetleg személyesen nem ismerhettek, csak munkásságod által tapasztalhattak valami maradandót és példát további ruszin nemzetiségi munkálkodásukhoz.

Princz István Pakson született, de élete nagy részét Dunaújvárosban töltötte. Aktív munkásságának nagy részében bejárta az országot, sőt egy időben, Líbiában is dolgozott. A változatosságra és közösségi élményekre hangolódva, megőrizte gyermeki-kamaszos énjét. Érdeklődő és nyitott volt minden értékes közösségi kezdeményezésre, önzetlenül karolta fel a kallódó, szabad idejükben kószáló gyerekeket, tábort szervezett és vízi túrákat indított, miközben a magyar, és a ruszin történelem, a közös múlt a nemzeti/nemzetiségi kultúra megbecsülésére tanította a fiatalokat. A felnőttek világában is hitt a közösség, és a jobbító szándék erejében.

A történelmi változások idején lelkesen támogatta a demokratikus átalakulást, egyik szervezője és fáradhatatlan motorja volt a ruszin nemzetiség ügyének, valamint alapító tagja volt a Polgárőrségnek és a Nemzetőrségnek is. Fáradhatatlan, őszinte volt és szókimondó, ugyanezt az elvárást támasztotta környezetével szemben is.

Szinte a kezdetektől részt vett az 1995-ben alakult RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület munkájában, vezetőségi tagként, ahol számtalan ruszin témájú kezdeményezést és megvalósulást köszönhetünk meg részére. Váratlan halála pótolhatatlan veszteségként érte civil szervezetünket, emberi példamutatása azonban továbbra is közöttünk él.

A „mi Pistánk” 2006-tól 2010-ig a Dunaújváros MJV Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnökeként tevékenykedett, míg 2010-2014 között a Dabasi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke volt. Munka és élet tökéletesen összefonódott nála, önzetlenül, szenvedélyesen dolgozott, mert az eredmény és nem a munkáért járó fizetség érdekelte. Az Országos Ruszin Önkormányzat munkájában Princz István képviselőként 2010-2014 közötti ciklusban tevékenykedett, ahol csak tehette keményen kiállt az egyetemes ruszin érdekekért.

Most meghajtjuk fejünket, amikor megkapaszkodunk aktív életének szép emlékeibe, a ruszin nemzetiségi mozgalomban végzett értékes és maradandó ténykedésébe és megköszönjük, hogy velünk élt és mi vele élhettünk. Kedves Pista béke veled, nyugodj békében!

Dr. Ujaczki Tibor
RUKISÖSZ elnöke 

Miskolc-Görömbölyi Rákóczi szobor

 

© 2010-2018 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc - Impresszum
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges
A honlap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült